Inschrijven

DE AVG KOMT ER AAN!

IS UW ORGANISATIE ER KLAAR VOOR?

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook vrijwilligersorganisaties moeten hierdoor gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: het bewaren en beschermen van persoonsinformatie en de meldplicht rond datalekken.

Als vrijwilligersorganisatie is het van belang om met elkaar te bepalen welke informatie u nodig heeft om goed te functioneren als organisatie. Is het bijvoorbeeld nog nodig om de adresgegevens van uw leden te bewaren als u uitsluitend nog per email of sociale media met uw achterban communiceert? Wie krijgt toegang tot welke informatie? Hoe is de beveiliging van computers geregeld?

Er wordt dus van u verwacht dat u de bedrijfsvoering van uw organisatie met de AVG in overeenstemming gaat brengen. Om u daarbij te helpen geeft M-Pact graag informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de consequenties voor vrijwilligersorganisaties. We willen vooral in praktische hulp en ondersteuning voorzien zoals:

  • Het aanbieden van een oplossingenboek AVG
  • Het beschikbaar stellen van een bruikbaar Privacy verklaring voor uw website
  • Diverse voorbeeldbrieven en overeenkomsten voor bestaande en nieuwe leden

We organiseren 3 bijeenkomsten op:

  • maandagavond 7 mei 
  • dinsdagochtend 8 mei 
  • woensdagavond 9 mei 

Locatie: Prismare, Roomweg 167d, Enschede.

Komt u ook? Het is prettig en nuttig om u gezamenlijk met ons en andere vrijwilligersorganisaties voor te bereiden op de nieuwe privacy wet en regelgeving.

U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via onderstaand aanmeldlink.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn één van de bijeenkomsten bij te wonen, neem contact met ons op via 053-4323304.

Aanmelden AVG - bijeenkomst