Inschrijven

Draai jij ook mee in de Vrijwilligerscarrousel?

“Snuffelstages” voor vrijwilligers in combinatie met intervisie!

DIRECT AANMELDEN

De Vrijwilligers Carrousel

M-Pact organiseert “snuffelstages” voor vrijwilligers in combinatie met intervisie. De M-Pact vrijwilligerscarrousel noemen wij dat! Ideaal voor mensen die leuk en passend vrijwilligerswerk zoeken maar graag eerst bij een aantal vrijwilligersplekken rond willen kijken om de sfeer te proeven. Je gaat uitsluitend naar organisaties die ook daadwerkelijk vrijwilligers zoeken.

Waarom meedraaien?

  • Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd aantal vrijwilligersplekken (bijvoorbeeld een basisschool, een kringloopwinkel of een zorgboerderij)  
  • Je hebt volop de mogelijkheid je ervaringen te delen met anderen
  • De dagdelen en uren zijn in onderling overleg en afstemming 
  • Je krijgt ondersteuning bij je definitieve keuze voor vrijwilligerswerk

Hoe draait het?

De vrijwilligerscarrousel bestaat uit een startbijeenkomst bij M-Pact (Centrum) waarin je met andere vrijwilligers gaat bepalen waar je staat, waar je interesses en talenten liggen en welke kant je op wilt. Vervolgens ga je twee keer op snuffelstage bij een vrijwilligersorganisatie. Tussentijds kom je weer samen om je ervaringen met elkaar te delen. Dan ga je weer twee keer op snuffelstage. In de slotbijeenkomst bepaal je bij welke vrijwilligersorganisatie je aan de slag wilt gaan.

Data 2017

Serie 1 
        DATA:  26/9, 3/10, 10/10, 17/10                              AANMELDEN Serie 1
Serie 2         DATA:  7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12         AANMELDEN Serie 2

Doel

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten kennismaken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om iemand uit zijn isolement te halen en een dag-/werkritme op te bouwen, de eigen sociale context te verbreden en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Deelnemers

Dit zijn bijvoorbeeld cursisten uit activeringstrajecten van M-Pact Educatie, cliënten uit het WWB bestand van de gemeente Enschede/Werkplein, cliënten van de wijkcoaches,  potentiële vrijwilligers (al dan niet in het kader van de nieuwe participatiewet) die een weloverwogen keuze willen maken.

Methode

Door een dag(deel) mee te lopen bij diverse organisaties, krijgt de deelnemer de kans om kennis te maken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Op de locatie worden ze begeleid door een medewerker of vrijwilliger van de desbetreffende organisatie. Deze laat de deelnemer zien welke taken binnen de organisatie kunnen worden uitgevoerd. De dag moet leuk zijn; de deelnemer moet een goede indruk kunnen krijgen van de sfeer in de organisatie en niet worden ingezet voor het opknappen van (vervelende) klusjes.

Keuzemenu

Dit meelopen gebeurt gedurende een maand, dus 4 dagen op elke keer een andere locatie. De deelnemer kan zelf aangeven op welke locaties hij/zij wil meelopen, denk aan een dierenopvangcentrum, basisschool, kringloopwinkel of zorgboerderij. M-Pact maakt hiervoor een indeling, een keuzemenu. Elke keer kunnen er dus evenveel kandidaten meedoen als er locaties zijn. Zij rouleren dan gedurende de maand. Voorafgaand vindt een voorbereidende bijeenkomst plaats, bij M-Pact in het Centrum. Daar wordt de deelnemers uitgelegd wat men kan verwachten bij de verschillende organisaties, er kunnen vragen worden gesteld en men geeft aan wat de verwachtingen zijn. Dit wordt genoteerd en gebruikt bij de eindevaluatie, die volgt na de meeloopmaand.

Eindevaluatie

In de eindevaluatie zal worden bekeken op welke vlakken mensen iets hebben geleerd, waar ze tegenaan gelopen zijn, en welke contacten er zijn opgedaan. Belangrijke vragen daarbij zijn, waar was de sfeer prettig en voelde je je daar gelijk thuis? M-Pact biedt ondersteuning in het maken van een uiteindelijke keuze voor een organisatie.

Interesse?

Hacer Bircan
Tel: 053 – 432 33 04
Mail: hacer.bircan@m-pact.nl