Inschrijven

KRACHT ON TOUR TWENTE BY FIFE

KRACHT ON TOUR TWENTE BY FIFE

Wat is Kracht on Tour?

Minister Jet Bussemaker wil op landelijk en regionaal niveau aandacht voor de financiële positie van vrouwen. Ze wil de bewustwording van het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen vergroten en afspraken (deals) maken over een betere financiële positie van vrouwen. Dat is nodig aangezien ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland financieel niet op eigen benen staat. Ze verdienen namelijk minder dan 70% van het netto minimum loon. Inmiddels zijn er diverse regio’s in Nederland al Kracht On Tour bijeenkomsten georganiseerd en deals gesloten met diverse gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, vrouwennetwerken en maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. De resultaten zijn positief. Nu is het de beurt aan Twente!

Wie organiseert Kracht on Tour Twente?

Organisator M-Pact - Volksuniversiteit Enschede organiseert in opdracht van de gemeente Enschede voor arbeidsmarkt regio Twente “Kracht on Tour Twente”. De kerngroep die zich samen met Astrid Beltman (M-Pact/VUE) inzet voor ‘Kracht on Tour Twente’ bestaat uit: Ingrid Scchoterman, Coloma Ebbes (Gemeente Enschede), Sonja Muckenheim, Jorgos Even (M-Pact/VUE), Harriët Plas (Gemeente Hengelo), Soenita Gangabisoensingh (SIVE), Marianne Witvoet, Marjorie Balgobind en Miesche Groot Hendriks.

Wat is een deal?

Deals zijn afspraken die gaan over het creëren van kansen voor vrouwen richting activering en kansen op de arbeidsmarkt. Deals kunnen betrekking hebben op snuffelstages, bedrijfsbezoeken, flexibele werktijden, thuiswerken, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden voor thuiswerken. Samenwerkingsverbanden tussen organisaties kunnen ook een deal zijn. Daarnaast training, coaching en advies of stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Deals kunnen ook over media aandacht voor bewustwording van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen gaan.

Wanneer is het Kracht on Tour FIFE Event voor werkzoekende vrouwen?

Op donderdagmiddag 17 november organiseert de kerngroep het Kracht on Tour FIFE Event in Prismare. Het wordt een inspirerende middag voor alle werkzoekende vrouwen in Twente! Het hoogtepunt van deze middag is de ondertekening van het Kracht on Tour Convenant. Wat houdt dit in? Het Kracht on Tour Convenant hoort bij de intentieverklaring waarop alle deals met onze samenwerkingspartners die voor Kracht on Tour Twente gemaakt zijn beschreven staan. De wethouders van Enschede en Hengelo zullen het convenant samen met een afgevaardigde van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderteken. Verder zijn er die middag interviews met drie rolmodellen, optredens en diverse workshops die voor werkzoekende vrouwen in hun voordeel kunnen werken! Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en er is in verband met de capaciteit van Theater Prismare plaats voor maximaal 200 vrouwen. Interesse? Geef je op via info@vuenschede.nl

Kracht on Tour Twente FIFE Event

  • Donderdag 17 november van 13.00 – 17.00 uur (borrel en hapjes tot 18.00 uur)
  • Prismare, Roomweg 167, Enschede (gratis parkeren)

Wanneer verschijnt het Kracht on Tour Twente Magazine?

Onze redactie is druk bezig met het vormgeven van een Kracht on Tour magazine voor de regio Twente. Hierin komen columns, illustraties, interviews, rapportages en mooie foto’s van … dat verklappen we nog niet! Nieuwsgierig? Ons magazine zal verschijnen voor de kerst van 2016.

Voor geïntresseerden

Geïnteresseerden voor een deal of het bijwonen van de Solutions Salon (5 oktober) of het Kracht on Tour FIFE Event (17 november) nemen contact op met: 

Astrid Beltman
Kracht on Tour Twente
M-Pact – Educatie / Volksuniversiteit Enschede

053-4323304 of 06-83595698
a.beltman@vuenschede.nl
 

Facebook: KrachtOnTourTwente
Twitter: @CongresKRACHT