Inschrijven

Ere wie ere toekomt !

Lintjesregen2018

wie verdient er volgens u een lintje?

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers op om hem op dergelijke personen attent te maken door middel van een aanvraag voor een KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING.

De aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij de burgemeester. Omdat de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding lang duurt. De aanvragen moeten uiterlijk 15 juni 2017 binnen zijn. Het lintje kan dan in 2018 vóór Koningsdag worden verleend. Aanvragen die na 15 juni binnenkomen, worden doorgeschoven naar 2019!

Bijzondere inspanning

Zoals elk jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te dienen voor de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag. Voor het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven wat van hem of haar verwacht mag worden’. Het gaat om een periode van minimaal 15 jaar

Procedure

De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de “Algemene Gelegenheid”, beter bekend als de “lintjesregen”. Dit is meestal de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Het gehele traject neemt geruime tijd in beslag. Aanvragen voor de lintjesregen voor 2018 moeten uiterlijk 15 juni aanstaande worden ingediend bij de burgemeester van Enschede. De burgemeester brengt advies uit aan de commissaris van de Koning over alle voorstellen. Vervolgens geeft de commissaris van de Koning een oordeel en stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Meer informatie?

Personen die iemand willen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding en meer willen weten over de criteria en/of een aanvraag willen indienen, kunnen contact opnemen met mevrouw Marijke Wolterink, tel. 053-4818167 of per mail kabinet@enschede.nl. Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor iemand anders dan uzelf.

Meer informatie over de lintjesregen vindt u op de site van de gemeente Enschede, www.enschede.nl en dan naar digitaal loket onder Koninklijke Onderscheidingen of www.lintjes.nl 

13 Enschedeërs ontvingen in 2017 een koninklijke onderscheiding!

Ook dit jaar zijn er weer een aantal Enschedeërs onderscheiden met een lintje! Burgemeester Van Veldhuizen heeft 26 april 2017 ter gelegenheid van de lintjesregen aan 13 inwoners van de stad een Koninklijke onderscheiding uitgereikt! 

Lijst Gedecoreerden in de gemeente Enschede 2017

M-Pact feliciteert alle gedecoreerden!