Inschrijven

Maatschappelijke stage

Mas

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent voor veel 3e klassers van het voortgezet onderwijs; op zoek naar een passend en leuk Maatschappelijk Stage plekje!

Maatschappelijke stages
[Brond: Gemeente Enschede]

Het voortgezet onderwijs in Enschede en de gemeente vinden dat een maatschappelijke stage leerlingen goed voorbereidt op actief burgerschap in onze samenleving.

Alle leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in Enschede vervullen minimaal 30 uur een maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk. Zo maken zij kennis met met groepen uit de samenleving met wie ze normaal gesproken misschien weinig omgaan en zetten ze zich vrijwillig in voor anderen, hun omgeving en de organisatie. Voor de gemeente is ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk thema. Via een maatschappelijke stage kunnen jongeren immers ook snuffelen aan een mogelijke toekomstige werkomgeving.

Stimuleren actief burgerschap
Een belangrijk doel van de maatschappelijke stage is het ontwikkelen van burgerschap.  De kracht en de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid. Dat begint met besef van wat er nodig is om een actief inwoner van onze samenleving te worden.

Landelijk onderzoek van "1Vandaag" laat zien dat de grote meerderheid van de leerlingen positief is over de maatschappelijke stage. Ze vonden de stage leerzaam en deden relevante werkervaring op. Ruim 1 op de 5 leerlingen blijft ook na de stage vrijwilligerswerk doen. Het helpt leerlingen bij het maken van een goede keuze voor hun toekomst. En dus om hun talenten optimaal te gebruiken.

Zij helpen bijvoorbeeld mee met activiteiten in de speeltuinen, bij sportclubs, bij culturele of zorginstellingen, bij de krant,  maar ook bij evenementen zoals “Woar geet ’t opan met Kesmis”, de ViVa Zomerweken en de Enschede Marathon. 

Prijs voor waardering
Sinds 2013 is er de verkiezing  van de meest bijzondere stagiair en de meest bijzondere stagebieder van het schooljaar. Zij ontvangen de MaS-award. In 2017 heeft TV Enschede FM deze award gewonnen.

Meer info
Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de Gemeente Enschede of maak een afspraak met één van onze matchadviseurs. We denken en kijken graag met je mee!