Inschrijven

Nieuwsbrief Maart 2017

De nieuwsbrief van Maart 2017 is uit!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en wetenswaardigheden over projecten en nieuwe initiatieven van M-Pact en andere organisaties. Heb jij de nieuwsbrief per mail niet ontvangen dan kan je deze hier nu online lezen:

Vrijwilligerscarrousel M-Pact draait

M-Pact organiseert 'snuffelstages' voor vrijwilligers. Ideaal voor mensen die leuk en passend vrijwilligerswerk zoeken maar graag eerst bij een aantal plekken rond willen kijken om de sfeer te proeven. De vrijwilliger gaat uitsluitend naar organisaties die ook daadwerkelijk vrijwilligers zoeken.   
Een carrousel bestaat uit een aantal bijeenkomsten met verschillende vrijwilligers en vier snuffelstages. Aan het einde van de rit bepaalt de vrijwilliger bij welke organisatie hij/zij aan de slag wil.   
In januari is een nieuwe carrousel gestart. Resultaat: verschillende vrijwilligers aan de slag bij de Posten, Devio en Livio! Er start regelmatig een nieuwe ronde!

Wilt u mee doen? 

M-Pact zoekt vrijwilligerscoaches

Vanaf 1 april kunnen vrijwilligerscoaches bij M-Pact aan de slag om 'vrijwilligers-met-een-rugzakje' ('Vrijwilligers Plus') te ondersteunen en er samen voor te zorgen, dat het vrijwilligerswerk voor deze doelgroep een succeservaring wordt. De ondersteuning zal vooral bij de opstart belangrijk zijn. Denk daarbij aan zaken als meegaan naar het kennismakingsgesprek met de organisatie of de vrijwilliger  helpen wegwijs te worden op de werkplek. Verder kan de vrijwilligerscoach fungeren als schakel tussen vrijwilliger en organisatie. Gemiddeld gaat het om een tijdsbesteding van twee uur per week, voor minimaal drie maanden.  
Dit project rondom de vrijwilligerscoaches is opgestart en wordt gedragen door vrijwilligers van M-Pact!

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met jan.kuijper@m-pact.nl of kijk op onze website onder Vrijwilligerscoach

Deelnemers taalontwikkelingsproject door M-Pact succesvol gematcht

In het kader van de Wet Taaleis moeten mensen met een bijstands- of een IOAW- of IOAZ-uitkering vanaf 1 juli 2016 kunnen aantonen dat zij Nederlands beheersen op het niveau eind basisonderwijs. Voor wie dit niet kan, biedt het Enschedese taalontwikkelingsproject (een samenwerking tussen ROC, M-Pact en Alifa) uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid het vereiste niveau te verwerven.    
In september 2016 is een pilot met vijftien deelnemers gestart voor de periode van een half jaar. Men gaat drie dagen per week naar school, krijgt een (vrijwillige) taalcoach en doet vrijwilligerswerk in een 'talige' omgeving.    
M-Pact helpt de deelnemers bij het vinden van vrijwilligerswerk. Bij dertien van de vijftien deelnemers is dit al geslaagd. Eén deelnemer heeft zelfs betaald werk gevonden. In januari 2017 is er een nieuwe groep gestart met veertien deelnemers. Volgende groepen staan op stapel.   

Voor vragen over het taalontwikkelingsproject in Enschede: ingrid.leferink@m-pact.nl

Doe mee in Enschede Groeit

Na de succesvolle pilot afgelopen najaar, start M-Pact op 28 februari met zes nieuwe groepen voor het programma ‘Doe mee in Enschede’ (DME). Vijfenzeventig statushouders gaan gedurende 24 weken aan de slag met thema's als wonen, scholing en arbeidsmarkt. Veel DME-deelnemers weten direct wat ze willen bereiken, het is alleen nog de vraag hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Een speerpunt bij ‘Doe mee in Enschede’ is het opbouwen van een netwerk. Dit noemen wij de ‘sociale kaart’: wie ken je allemaal en wat heeft de stad je te bieden. Soms heeft een deelnemer een toekomstvisie die weinig reëel is. Dertigers die analfabeet zijn en zichzelf als floormanager zien. De uitdaging voor 'Doe mee in Enschede' is om de deelnemer dan zodanig te begeleiden, dat hij op eigen houtje inziet dat een ander beroep hem beter past. Dit geeft mensen het idee voldoende zelfstandig te zijn geworden om een eigen leven te leiden in hun nieuwe omgeving.

Wil je meer informatie of zelf vrijwilliger worden bij 'Doe Mee in Enschede'?
Kijk op onze website onder Doe mee in Enschede of neem contact op met Khadija.amrani@m-pact.nl

Maatjes Enschede bundelt krachten

In Enschede bestaan verschillende maatjesprojecten. Onlangs zaten de betrokken organisaties om de tafel om de krachten te bundelen en de taakverdeling te bespreken. Vertegenwoordigd waren: De Twentse zorgcentra, Best Buddies, SIZ Twente, InteraktContour, Humanitas, het Rode Kruis, Livio en M-Pact. Daarnaast participeren Bruggerbosch en Stichting Leendert Vriel in Maatjes Enschede.
Afgesproken is, dat M-Pact zich als platform manifesteert: adviseren en faciliteren (denk aan PR, bijeenkomsten organiseren, het publiceren van de vrijwilligersvacatures op de website etcetera). De deelnemende organisaties houden zelf de regie en verantwoording over de invulling en uitvoering van de maatjesprojecten. Denk hierbij aan begeleiding van maatje en cliënt, verzekeringen, follow up etc.
Verder is er voor de vacaturebank van M-pact een algemeen 'maatjesprofiel' aangemaakt. Elke deelnemende organisatie kan, waar nodig, deze toespitsen op de eigen organisatie en dit zelf online regelen.

Meer info over Maatjes vind je op de pagina Maatjes Enschede of neem contact op met sonja.muckenheim@m-pact.nl