Inschrijven

Vrouwenrechten ANNO NU on tour

Amnesty International vrouwenrechtententoonstelling

Woensdag 26 oktober organiseert TaskForce HighHeels, in nauwe samenwerking met ‘Kracht on Tour, Saxion en het ROC van Twente, een bijzonder event; de opening van de tentoonstelling ‘vrouwenrechten ANNO NU on tour’ van Amnesty International.

Tijdens deze officiële aftrap van de vrouwenrechtentoonstelling in Twente, laten allereerst drie bijzondere vrouwen, hun licht schijnen over rechten voor vrouwen in de hele wereld en dus ook in Nederland en Twente. Na deze drie sprekers en de officiële opening van de vrouwenrechtententoonstelling is er tot 18.00 uur gelegenheid de expositie te bezichtigen.

Sprekers tijdens de officiële aftrap

Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente, geeft ons haar eigen interpretatie over vrouwenrechten in het onderwijs onder de titel leerplicht of onderwijsrecht. Eveline Dijkdrenth MSc. docent/onderzoeker bij Saxion, laat zien dat de positie van de vrouw in de maatschappij moet veranderen en verbeteren om vrouwenrechten te verbeteren. Als laatste spreekt vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa van Femmes For Freedom, over artikel 1 van onze Grondwet, die niet voor immigrantenvrouwen geldt. Het verhaal van Shirin is tevens onderdeel van de tentoonstelling!

  • Wanneer:  woensdag 26 oktober 2016 van 16.00 uur tot 18.00 uur
  • Waar: ROC van Twente, Gieterij locatie Hengelo           
  • Aanmelden:  klik hier om u aan te melden voor deze ‘officiële aftrap’.

HighHeels staat symbool voor:

Hoogopgeleid, hoog gewaardeerd en hoge beloning!
          

TaskForce HighHeels organiseert deze officiële aftrap van de expositie ‘Vrouwenrechten ANNO NU on tour’ op 26 oktober as bij het ROC van Twente in Hengelo, in nauwe samenwerking met Saxion, ROC van Twente, VolksUniversiteit Enschede, Kracht on Tour Twente en Amnesty International.

Bezichtiging vrouwenrechtententoonstelling bij ROC van Twente en Saxion.

De expositie is vanaf donderdag 27 oktober bij het ROC van Twente in de Gieterij in Hengelo te bewonderen en daarna, van 10 tot en met 25 november, bij Saxion aan de MH Tromplaan in Enschede. Deze tentoonstelling is voor iedereen gratis te bezoeken tijdens de officiële openingsuren van de schoolgebouwen.

Amnesty over de vrouwenrechtententoonstelling.

Honderd jaar geleden streden vrouwen om stemrecht te krijgen. Sindsdien is gelukkig veel verbeterd. Toch worden vrouwenrechten in grote delen van de wereld nog ernstig geschonden. De tentoonstelling verkent de huidige positie van vrouwen in de wereld met verhalen uit landen als China, Iran, Mexico, Jemen, Zuid-Afrika of Ierland. Dit gebeurt aan de hand van cases waarvoor Amnesty International actie voert. De tentoonstelling toont dit met actuele verhalen, die een levendig en dynamisch beeld geven van de wereld waarin de moderne en strijdbare vrouwen van nu leven.  Een prachtige weergave van hoe het vandaag de dag met de rechten van vrouwen gesteld is in de wereld.

Wie zijn de HighHeels?
Taskforce HighHeels is een aantal bevlogen vrouwen in Twente, die andere hoogopgeleide vrouwen wil inspireren en stimuleren tot economische onafhankelijkheid door meer te doen met hun opleiding en te werken in functies passend bij hun opleidingsniveau. 

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs. In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

ROC van Twente

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 18.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

Kracht on Tour

Meer dan de helft van de vrouwen in Nederland staat financieel niet op eigen benen. Dit heeft nadelige gevolgen. Vrouwen die niet werken, benutten hun talenten niet of onvoldoende. Daarom wil minister Jet Bussemaker op landelijk en regionaal niveau aandacht voor de financiële positie van vrouwen. Samen streven de ‘Kracht on Tour gemeenten’ in Nederland naar nog meer keuzevrijheid voor vrouwen, zelfstandigheid en een sterkere positie in de maatschappij. Inmiddels zijn er diverse regio’s in Nederland al Kracht On Tour bijeenkomsten georganiseerd en deals gesloten met diverse gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, vrouwennetwerken en maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Nu is het de beurt aan Twente …

Website of mail: info@taskforcehighheels.nl