Inschrijven

Startdatum

01-06-2019

Aantal plaatsen

1

Aantal uur per week

16 uur

Vacaturenummer

T94289

Locatie

Enschede

Vergoeding per uur

0

Voedselbank Enschede-Haaksbergen zoekt een

bestuurslid voedselhandling en uitgifte

VrijwilligerswerkLangdurend

Functie omschrijving

Het bestuurslid voedselhandling en uitgifte
a. stuurt het gehele proces van transport, ontvangst, opslag, ompakken en uitgifte van voedsel op dinsdag en vrijdag;
b. geeft leiding aan het team van coördinatoren, bestaande uit de dagcoördinatoren, de coördinator logistiek en de coördinator voedselveiligheid en voert hiertoe in ieder geval voorafgaand aan iedere bestuursvergadering overleg met dit team;
c. beoordeelt regelmatig het proces zoals onder a. omschreven en past dat zo nodig aan;
d. is verantwoordelijk voor het onderhoud van de opslag- en transportmiddelen van de stichting;
e. bewaakt, in afstemming met de coördinator voedselveiligheid, de correcte toepassing van de voedselveiligheidseisen;
f. bewaakt de eisen op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu;
g. is verantwoordelijke voor de administratie van aan vrijwilligers in bruikleen gegeven goederen, zoals bedrijfskleding en sleutels;
h. vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe indien de voorzitter hem daartoe heeft gemachtigd;
i. rapporteert ten minste halfjaarlijks aan het bestuur over de werkzaamheden van werk- en projectgroepen waar hij deel vanuit maakt, zoals verder bepaald in artikel 7 van dit reglement.
j. Samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het totale functioneren van de voedselbank

Benodigde vaardigheden

Communiceren en coachen, Leidinggeven, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO

Doelgroep

Anders

Werkwijze / methodiek

leidinggevende ervaring

Organisatienaam

Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een non-profitorganisatie en verstrekt wekelijks een pakket levensmiddelen aan mensen die het nodig hebben.

Kernactiviteiten

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Naam

Lennard Swaders

Telefoonnummers

0000000000

Meer informatie op organisatiepunt.m-pact.nl