Inschrijven

Startdatum

01-11-2019

Aantal plaatsen

2

Aantal uur per week

5 uur

Vacaturenummer

T94623

Locatie

Enschede

Tetem Kunstruimte zoekt een

gastheer/gastvrouw (suppoost)

Vrijwilligerswerk, GroepsvacatureLangdurend

Functie omschrijving

Bij Tetem is geen enkele dag hetzelfde en heeft iedereen verschillende taken en verantwoordelijkheden.
Wij zoeken enthousiaste en service gerichte suppoosten (gastheer/gastvrouw).
Jouw primaire doel is om de bezoekers zich meer dan welkom te laten voelen. Je fungeert als het visitekaartje van het museum.

Als gastheer/gastvrouw, suppoost;
– ontvang en begeleidt je bezoekers
– verstrek je informatie aan de bezoekers
– zorg je ervoor dat alle exposities en bezoekersruimten in orde en schoon zijn
– assisteer je bij activiteiten en evenementen, bij groepsbezoeken e.d.
– assisteer je bij eenvoudige horeca werkzaamheden, verkoop van artikelen uit onze kunstautomaat
– bij afwezigheid van de receptie medewerker of bij grote drukte, assisteer je de receptie medewerker bij zijn of haar werkzaamheden.

Je hebt in deze functie direct en veel contact met bezoekers. Je kunt goed omgaan met mensen.
Er is een handleiding en een checklist waarin de taken beschreven staan die onder jouw verantwoording vallen die dag.

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, Communiceren en coachen, Gegevens bijhouden, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

MBO, HAVO, Vmbo

Voordelen

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde vrijwilligers! Gemiddeld werken er zo’n tachtig vrijwilligers bij Tetem in een groot scala aan functies en vaak met verschillende taken en verantwoordelijkheden.
Vrijwilligers die in het dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt ruimte geboden om binnen een professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Vrijwilligers die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en werkzoekenden, biedt Tetem de mogelijkheid om te participeren in een professioneel werkende organisatie.

Doelgroep

Geen bijzondere doelgroep

Organisatienaam

Tetem Kunstruimte

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daar omheen het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Vanuit programmalijnen voegen we context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. Tetem onderscheidt zich daarmee van andere presentatie-instellingen in Nederland en bereikt hierdoor een breed en divers publiek.

Kernactiviteiten

Home » Missie & Doelstellingen

Tetem wil het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is en betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Tentoonstellingen en verdiepende elementen zoals performances, lezingen, films, artist-talks, werkateliers en workshops worden geprogrammeerd binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema’s in de samenleving. Op deze manier vormen ze tezamen één geheel en zorgen we voor context en betekenisgeving.

Tetem helpt betrokken makers, denkers en bezoekers zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving. We zijn een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Verbinding en verbeelding vormen de leidraad. We betrekken publiek en partners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze programma’s; dialoog, samenwerking en partnership staan centraal.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen voor kunstenaars en door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Naam

Myriam Knol

Telefoonnummers

0532308791

Meer informatie op organisatiepunt.m-pact.nl